Moravské a slezské urbáře

Moravské a slezské urbáře, po 1372/před 1407 – 1771 (1849). Celý soupis je rozdělen do dvou částí: Morava a moravské enklávy ve Slezsku a Slezsko, při čemž Slezskem se rozumí ta část historického celku, která je dnes součástí České republiky. Dříve dolnorakouské Valticko je zahrnuto do Moravy.

Spolek pro vojenská pietní místa

Databáze vojenských pietních míst v České republice, Slovensku a zahraničí. Jsou zde nafoceny jednotlivé památníky, opsána jména a další data.

Lexikon obcí 1955

Administrativní lexikon obcí republiky Československé podle správního rozdělení 1. ledna 1955

Portál archivních fondů a sbírek

Archiv Ministerstva zahraničních věcí Archiv Univerzity Karlovy Knihovna Národního muzea Národní archiv Památník národního písemnictví Ostatní

Genedict.net

Genealogický slovník a rejstřík historických pojmů v Latině, Slovenštině, Češtině, Angličtině, Němčině, Maďarštině

Vyhledávání v zahraničních databázích

Alternativní přístup k vyhledávání v zahraničních databázích je na portálu One-Step website. Popis dostupných funkcí najdete na webové adrese: http://stevemorse.org/onestep/onestep3.htm