Podoby předků

web s fotogenealogickou tématikou a nabídkou dobových snímků

Centurial

Genealogický software s důrazem na práci se zdroji a důkazy poznání.

Virtuálne cintoríny

Samostatná databáze několika měst na Slovensku. Seznam pohřbených lidí na daných hřbitovech s daty uvedenými k jednotlivým lidem.

Archiv města Plzně

Digitalizované archiválie z města Plzně – přihlášky k pobytu, kroniky, mapy

Requiro

Hledání v digitalizovaných matrikách podle příjmení, místa, data narození a pod.