Archiv města Plzně

Digitalizované archiválie z města Plzně – přihlášky k pobytu, kroniky, mapy

Requiro

Hledání v digitalizovaných matrikách podle příjmení, místa, data narození a pod.

Soupisy poddaných

Edice „Soupis poddaných podle víry z roku 1651“ ke stažení ve formátu PDF na stránkách Národního archivu.