Lánové rejstříky, Morava

Lánové rejstříky jsou vůbec nejstarší dochovaný moravský katastr, vzešlý z druhé lánové vizitace, která se konala v letech 1669–1679.

Naše jména

Na stránkách www.nasejmena.cz najdete četnost jmen a příjmení dle jednotlivých: oblastí (obcí s rozšířenou působností) okresů krajů ročníků narození Lze zjistit 100 nejčastějších jmen a příjmení ve zvolených: oblastech okresech krajích ročnících narození Data jsou graficky zpracována na mapě ČR

Elektronický archiv ABS

Elektronický archiv bezpečnostních složek – archivní fondy a sbírky vzniklé z činnosti bezpečnostních složek, Komunistické strany Československa a organizací Národní fronty působících v těchto složkách.