Geni

Geni.com je web poskytující službu propojené sociální sítě s důrazem na genealogii.
http://www.geni.com