Kategorie

Mapy

a plány

Kategorie

Mapy

a plány

Stabilní katastr – indikační skici, Morava

Na mnohých skicách (zejména nejstarších) lze najít zapsané majitele jednotlivých chalup a dalších polností. Mnohdy ani daná osoba se nenachází v matrikách pro danou obec, ale vy můžete zjistit, že v dané obci žila nebo alespoň vlastnila nemovitost(i).

Mapire.eu

obsáhlá aplikace – historické mapy nejen Rakouska-Uherska, umožňuje i 3D mapování na Google Earth

Dvě Prahy

Dvě Prahy tak umožňují porovnávat podobu jednoho území ve dvou časových obdobích zachycené na mapách a orthomapách. Nyní aplikace nabízí následující období: Mapy: 1842, 1884, 1920-24, 1938, 1944, 2013 Orthomapy: 1938, 1953, 1975, 1988-89, 1996, 2015

Analýza výškopisu

Aplikace od ČÚZK, která umožňuje si rychle prohlížet zpracované data z LIDARu (1. s domy a 4. i 5. generace bez domů tj prostý terén). Velmi užitečné k hledání zaniklých hradišť, hradů apod. Možno terén i řezat a prohlížet jeho profil.