Kategorie

Matriky a archivy

Kategorie

Matriky a archivy

Monasterum

Digitalizovaná sbírka listin UK je rovněž zařazena do evropského projektu Monasterium, kam se připojili archivy České republiky jako Národní archiv, Moravský zemský archiv, Státní oblastní archiv v Plzni a Třeboni a klášter ve Vyšším Brodě. Jde o mezinárodní projekt ze 124 archivů, z kterých je…

Family Search

Pod záštitou Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Matriky Online

Naskenované matriky Státního oblastního archivu v Zámrsku, které je možno prohlížet a odkazovat obrázek po obrázku, např. jako poznámky v programu nebo na webu MyHeritage. Určeno pro badatele s pomalým připojením k internetu, kteří si nemohou stahovat několikasetmegabajtové soubory se stránek…

Actapublica

Společný projekt více archivů. Část z nich (Praha a Plzeň) se však již oddělila, zůstává Brno a dolnorakouský Pölten