Kategorie

Databáze

a seznamy

Kategorie

Databáze

a seznamy

Stavovské rukopisy

Základní charakteristiku tohoto vysoce ceněného archivního souboru lze stručně shrnout slovy deskové instrukce Karla IV. ze dne 9. února 1359, ve které se uvádí, že by neměly být uznávány žádné smlouvy stavů, dary, zástavy, kupy, směny, odstupy, rozdělení, odevzdání a spolky.

Lánové rejstříky, Morava

Lánové rejstříky jsou vůbec nejstarší dochovaný moravský katastr, vzešlý z druhé lánové vizitace, která se konala v letech 1669–1679.

Naše jména

Na stránkách www.nasejmena.cz najdete četnost jmen a příjmení dle jednotlivých: oblastí (obcí s rozšířenou působností) okresů krajů ročníků narození Lze zjistit 100 nejčastějších jmen a příjmení ve zvolených: oblastech okresech krajích ročnících narození Data jsou graficky zpracována na mapě ČR

Elektronický archiv ABS

Elektronický archiv bezpečnostních složek – archivní fondy a sbírky vzniklé z činnosti bezpečnostních složek, Komunistické strany Československa a organizací Národní fronty působících v těchto složkách.