Latinsko-český slovník

Tématické zaměření pro badatele

Pro rychlé hledání použijte zkratku Ctrl+f

abavusprapředek, předek
abod
abaviaprabába
abbaotec, opat
abbatiaopatství
abdomialtyphusbřišní tyfus
abjectariustruhlář
abnepospravnuk
abneptispravnučka
absod, s, z
absod, s, z
accisorvýběrčí daní
acisculariuskameník
ackerersedlák, oráč
acoluthuskněz
acrinia renalisselhání ledvin
Acrinia renalisselhání ledvin
actionariuspřekupník, hokynář
actuariuspísař, tajemník
acuarius, acufexjehlář
adk, ke, ku, u, na, do
adk
adk, ke ku, u, na, do
adiutorpomahač
administerdráb, zřízenec
administrator, administratiosprávce, posluha
adolescensmladík, mládenec
adoptatioadopce
advocatussprávce, rychtář, advokát
aegritudo, aegrotationemoc
aeradiuszvonař
aeripercussormědikovec
aetasléta, roky
aetasvěk
aetásstáří, věk
aetásvěk, stáří
affinisšvagr
agočinit, konat
agočinit, konat
agricola, agricultorsedlák, rolník
agrimensorgeometr, zeměměřič
ahenariuskotlář, pánevník
achitectorpokrývač
albatorbělič
albicerdojirchář
alhusmalomocenství
allodiumstatek bez lenního závazku
alutariusjirchář
ambokazatelna; oba dva, všichni
ambooba
amentariusřemenář
amitateta
amita magnaprateta
ancillaslužebná, děvečka
angina diphtericazáškrt
anicillaslužka
Anno DominiLéta Páně
annusrok, léto
annusrok, léto
ante meridiemdopoledne
anusstařena
apiariusvčelař
apoplexia cardiacainfarkt
apoplexia cerebrimozková mrtvice
apothecariuslékárník
apparitordráb
appendictiszánět slepého střeva
aprilisduben
Aprilisduben
aprilisduben
aquaeductorrurář
arboratorsadař, zahradník
arcolarius, arcularius, arcfexlukař, truhlář
arendatornájemce (nejčastěji krčmy)
argentifusortavič stříbra
archiaterlékař
architectusstavitel
armamentariuszbrojíř
armariusarchivář, knihovník
armentariuspastýř dobytka
armifexzbrojíř
armigervoják
arratorsedlák, rolník
artistařemeslník
artocopus, artopaeuspekař
artopiperistaperníkář
arvinarius, arvinatorřezník, uzenář
arxhrad, pevnost, tvrz
ascriptiozapsání
ascriptiozapsání
asthmaastma
astrologusastrolog, astronom
atavusděd, předek
aucepsčižbář
augustussrpen
Augustussrpen
augustussrpen
aurifaberzlatník
aurigapovozník, vozka
aviababička
avitum malumdědičná nemoc
avusděd, předek
babtisatuskřest
babtisatuskřest
balneatorlazebník
baptismalkřestní
baptisopokřtít
barbarius, barbirasor, barbitonsorbradýř, lazebník, holič
barcoloďař
barchanistabarchetář
beccariusřezník
bechariusneckář
beneficiatusleník, vazal, man, obročník
bibliopegusknihvazač
bibliopolaknihkupec
bibliothecariusknihovník
bicariatorkonvář
boariuspasák volů, volák
bonitormalorolník
bonumjmění, majetek
bonumjmění, majetek
braccatorsládek, sladovník
bractearius, bracteatorkovotepec, platnéř
brasearius, brassator, braxatoriussládek, sladovník
bubulcuspohůnek, pastýř dobytka
bursatortobolkář, měšečník
cacubariuskamnář
caedeszabití
caelatorkovorytec, kovotepec
caementarius, cementariuscementář
caesorhavíř
calcarifecostruhář
calcariusvápeník
calceamentarius, calcearius, calciatoršvec, obuvník
calcifex, caligariusšvec, obuvník
calendariusúčetní
caligatorkrejčí
caminariuskominík
campanator, campanistazvonař
cancellariuskancelista, soudní písař
cancer, canceroma, carcinomarakovina
candelator, candelinariussvíčkař, voskař
candidariusbělič
cane mersusvzteklina
canipariusčíšník, sklepník
cantariustruhlář
cantoručitel, pěvec
canularius, canulatorkonvář
capellanuskaplan
capellanuskaplan
capillamentariusparukář, kadeřník
cappellakaple betlémská,plášť sv.Martina, kaple
carbanistapřívozník
carbonarius, carbonistauhlíř
carinariusbarvíř
carnarius, carnifexřezník
carpentarius, carpentatortesař, kolář
carrucariuskočí
cartariuspapírník
casariusdomkář
casariusdomkář
casariusdomkář
caseariussýrař
cassariussíťař
castellanuskastelán, klíčník
catarrhus intestiorumzánět střev
catholicokatolický
caupohostinský
caupohospodský
cealatorpokrývač
cephaleabolest hlavy
cerariussvíčkář, voskař
cerdokoželuh
cerevisiariuspivovarník, sládek, šenkýř
ceroplastariusvoskář
cervillariuspřilbář, helmíř
cingulatorřemenář
cistarius, cistulator, cistifex, circulatortruhlář, bednář, bečkář
civisobčan, obec
civisměšťan
civitasobčanský
claustrarius, claviculariuszámečník
clavarius, claviculariushřebíkář
cleriuskněz, duchovní
clustorkovář
coatorvýběrčí
coctor, cocuskuchař
codexkniha, spis, seznam
codexspis, seznam, kniha
coelebssvobodný
cognatiopokrevní příbuznost
cognomenpříjmení
collapsuszhroucení
colonusosadník
coloratorbarvíř
combustiospálenina
cominator, cominariuskominík
comitatushrabě, hrabství
conditorcukrář
conductiusnádeník
conductornájemce, pachtýř
congelatioomrzlina
coningiumsňatek
coningiumsňatek
coniugalismanželský
coniugalismanželský
coniunxmanželka
coniunxmanželka
coniuxmanžel
consenescozeslábnout, ochabnout
consiliariusporadce
consobrinasestřenice
consobrinusbratranec
consulradní, konšel
consultorporadce
consutorkrejčí
contagio, contagiumnákaza, mor
contegulatorpokrývač
conubiumsňatek
cooperatorpomocný kněz, kaplan
Copulansoddaní
copulati suntoddáni jsou
copulatiosvazek manželský
copulatiosvazek manželský
copulatus estoddán
coquuskuchař
corbokošíkář
cordariusprovazník
coriarius, coriator, cortariuskoželuh, řemenář
corrigiariussedlář
cortariuskoželuh
cotiariusbrusič
craszítra, ráno
craterariuspekař
cremator, crematoriusvinopalník
criariussedlář
culinariuskuchař
cultellarius, cultellifex, cultrariusnožíř
cums
cupariusbednář
curiaradnice, shromáždiště
currarius, currifexkolář
curticulusdomkář, chalupník
des, se, na, z, ze
des, se, na, z, ze
deabohyně
decanusděkan
decemberprosinec
decemberprosinec
Decembrisprosinec
decessusubývání, smrt
decrepitussešlý, zestárlý
dediticiuspoddaný
dediticiuspoddaný
defungorzemřít
denatusmrtvý
diarrhoeaúplavice
diciopodručí
dictusřečený
diesden
dies Iovisčtvrtek
dies Lunaepondělí
dies Martisúterý
dies Mecruriistředa
dies Saturnisobota
dies Solisneděle
dies Venerispátek
diphtheria, diphteritiszáškrt
dispensatorúčetní, pokladník
divertiumrozvod
dodatum
dolatortesař
doleator, doliator, dolliariusbečvář, bednář
domesticusrodinný, členové rodiny
dominiopanství
dominium (dominio)panství (panství 2. pád)
dysenteriaúplavice
eadem, idemstejný
ecclesiacírkev, chrám, kostel
ecclesiacírkev
ecclesiakostel
eclampsia infantumpsotník
egojá, mé bytosti, já právě
ego
eiusjeho
empicusnemoc na plicích
emptorkupec
emundatorzbrojíř
encaustisbrusič skla
enteritiszánět střev či žaludku
eodemtéhož dne
ephystemarozedma plic
epocillatoršenkýř
equicidakoňský řezník
eruspán
erushospodář
erysipelasrůže
escobude
escobude
eta, i, ale
eta
eta, i, ale
exz, ze, s, se, od,hned po, co
exz, ze
exz, ze, s, se, od
ex pagoz obce
ex pagoze vsi
exanimismrtvý
excoctortavič, šmelcíř
exitussmrt
expiroskonat
faberkovář
faber armaturaenástrojař
faber armorumzbrojíř
faber aurizlatník
faber clavorumhřebíkář
faber cultrorumnožíř
faber cupriměditepec
faber ensiummečíř
faber ferrariuskovář
faber ferrariuskovář
faber lignariusřezbář
faber rotariuskolář
faber serrariuspilař
faber soalriusšvec
fabrilignariusřezbář
factorpomocník, příručí
familiantdědičný nájemce panské půdy
famulussluha
famulustovaryš, čeledín
famulussluha
farinariusmlynář
febrishorečka, zimnice
febris calidatyfus
febris catarrhaliszánět sliznice
febris hecticatuberkulóza
febris militariszarděnky
febris parturientumhorečka omladnic
febris puerperalishorečka omladnic
febris scarlatinosa rubraspála
febris typhoideatyfus
Februarisúnor
februariusúnor
februariusúnor
feminusženský
ferrarius, ferrifaberkovář
ferratorželezník
feruncatorřemenář, přezkář
fibulariussponkář, přezkář
fibulatorklempíř
fictořřezbář
figlerius, figulushrnčíř
filiadcera
filiadcera
filiadcera
filicariusdlaždič
filiussyn
filiussyn
filiussyn
fluxus albusúplavice
fodinariushorník
foraneuskupec
fornacariuskamnář
fornariuspekař
fornatorhrnčíř
forpifexnůžkář
foscator, fossorhorník, hrobník, kopáč
frater patruelisbratranec
frater uterinusnevlastní bratr
fratris uxorbratrova žena
frauerbratr
frumentariusobroční, obroční písař
fulmine ictus, fulmine tactuszásah bleskem
fumariuskominík
funarius, funifexprovazník
funduspozemek
funduspozemek
furnariuspekař
galeatorhelmíř
gangraenasněť
garcifexkuchař
gasarius, gazariusdomkář
gazariusdomkař
generzeť
genetrixrodička, matka
genitorploditel, otec
gentilispříbuzný
gentilitaspříbuzenství rodové
genusrod, původ
granariusobroční, obroční písař
gravedochřipka
grutariuskrupař
gubernatorsprávce
haemorrhagiakrvácení
hebammeporodní bába
hebdomastýden
herbariuskořenář, bylinkář
hereditásdědictví
hereditásdědictví
herushospodář
hiczde
hincodsud
hodie (natus)dnes (narozený)
honestapoctivý
honesta/-tus,poctivá /-tivý
honestuspoctivý
hortularius, hortilio, hortulanuszahradník (domkář)
hosiednes
hospeshospodář
hospitalchudobinec
humatiopohřeb
humatiopohřeb
humulatorchmelař
hypotrophiapodvyživení
chartarius, chartulariuspapírník
chirothecus, chirothecariusrukavičkář
chramariuskramář
christianuskřesťanský
ianuariusleden
ianuariusleden
ibidemtamtéž
icterusžloutenka
igniszánět
ignis sacerrůže
illeonen, ona, ono
illegitimusnemanželský
illinitornatěrač
imbricatorpokrývač
impressorknihtiskař
inv, ve, na, mezi,až do, do, pro, k
inv, ve
in extremiskrátce před smrtí
in locov místě
in ultimistěsně před smrtí
incisorrytec
incolaobyvatel
incolapodruh
incunabularodiště, původ
infansdítě
infansdítě
infansdítě
infarktusinfarkt
infectioinfekce, nákaza
infectorbarvíř
infirmitasslabost, nemoc
inflammatiozánět
inflammatio renumzánět ledvin
infusortavič, slévač
ingenuitassvobodný rod, stav
inquilinuspodruh
insanusnezdravý
insigneznak, známka
institorkupec, kramář
insufficientiaselhání činnosti
insultus apoplecticuszáchvat mrtvice
introligatorknihař
isten, ta, to, on, ona, ono
iudexrychtář, soudce
iudexrychtář
iuliusčervenec
iuliusčervenec
iuniusčerven
iuniusčerven
jaculatorlovec, myslivec
janitorklíčník, vrátný
Januarisleden
Juliusčervenec
Junisčerven
KněževesKněževes
laborarius, laborator, laboransdělník, pracovník
lactariusmlékař
laesioporanění
laminariusklempíř
lampadariuslampář
laneariusláník
laniarius, laniator, lanio, laniusřezník
lanifex, lanificusvlnař, tkadlec
lanitextorsoukeník
lapicidakameník
lapidariuskameník, dlaždič
laterarius, latrifex, lateristacihlář
latomuskameník
lectussňatek
lectussňatek
legitimamanželská, vlastní
legitimusmanželský, vlastní
letumsmrt
letumsmrt
levanshlavní kmotr
levanskmotr
levanskmotra
levanskmotr
liberimanželské děti
liberiděti
liberi legitimimanželské děti
liberi legitimimanželské děti
liciniusjméno
ligatordřevorubec
lignariusdřevař, tesař
linicidapláteník, obchodník s plátnem
liquatortavič
litargushavíř
litteralist
liviamanželka
liviamanželka
localistlokalista
lorariussedlář, řemenář
luesnákaza, mor
lues venereapříjice
lutifigulushrnčíř, kamnář
maciestuberkulóza
magisteručitel, starosta
magister curiaehofmistr
magister monetaemincmistr
magister operisstavitelský mistr
magister venatorumlesmistr
maiuskvěten
Maiuskvěten
maiuskvěten
malleatorkovotepec, hamerník
maneráno
marasmus senilissešlost věkem
maritamanželka
mariti fratermanželův bratr
maritusmanžel
martinusmanželské
martiusbřezen
Martiusbřezen
martiusbřezen
masmuž
masculinusmužský
masculiusmužský
matermatka
matrimoniummanželství
medicamentariuslékárník
medicuslékař, felčar
mechanicusřemeslník
mellifexvčelař
mendacius, mendicabulus, mendicusžebrák
mensator, mensifexstolař
mercatorkupec
mercennariusžoldnéř, nádeník
meretrixnevěstka
meridiemv poledne
metallifossor, metallarius, metallicitahorník, havíř
miles dimissus, emeritus, veteranusvysloužilý voják
ministeriapomocnice, služka
ministeriumpomocník, sluha
minutorranhojič
misererezvracení střevního obsahu při neprůchodnosti střev
missamše, bohoslužba
mitrarius, mitrofex, mitrifexčepičář
moderatoručitel, řídící
molamlýn
molamlýn
molendarius, molitor, molendinatormlynář
molitormlynář
molitormlynář
monetariusmincmistr
montanushorník
morbillispalničky
morbosusnemocný
morbus arcuatusžloutenka
morbus articulasrispakostnice, dna
morbus biliosusžloutenka
morbus caducuspadoucnice
morbus calidustyfus
morbus canisvzteklina
morbus comitialispadoucnice
morbus gallicuspříjice
morbus nephriticusnemoc ledvin
morbus pallidusblednička
morbus regiusžloutenka
morbus sacerpadoucnice
morbus stomaticusnemoc žaludku
morbus venereuspohlavní nemoc
moriorzemřít
morpheavyrážka, skvrny
morticinuszemřelý
muliervdaná žena
mulsariuscukrář
municepsměšťan
murariuszedník
murator, murariuszedník
mutariuscelník
N. C.č.d., č. p.
nascornarodit se
natadcera
natadcera
nationarození
nationarození
naturodem, věkem
naturanarození, rod
naturalisrodný (otec)
natussyn
natussyn
natus (nata)narodil(a) se
natus (nata)narozený
nephritiszánět ledvin
neposvnuk
neptisvnučka
netrixpřadlena
nexvražda
noctev noci
nodarius, nodulariusknoflíkář
nominojmenovat, nazývat
nominojmenovat se
notapoznámka
notariusnotář, městský písař
novemberlistopad
novemberlistopad
Novembrislistopad
novercamacecha
nubosnoubenka, paní
numerusčíslo
numerus conscriptiočíslo popisné
nummophylaxmincmistr
nuptiaesvatba
nuptiatesňatek
nurussnacha, mladá žena
nutrix, nutriculachůva
nymphadívka, nevěsta
obpřed, za, pro
obiitzemřel
obnoxiuspoddaný
obsterixporodní bába
obstetrixporodní bába
obstetrixporodní bába
obstetrixporodní bába
octoberříjen
octoberříjen
Octobrisříjen
oeconomus, oeconomicusšafář, správce, hospodář
officialisučitel, správce, úředník
olitorzahradník, zelinář
ollatorhrnčíř
operariusdělník, nádeník
operariusnádeník
operarius, operator, opifexdělník, nádeník, řemeslník
opilioovčák
oppidanusměšťan
oppilatio viscerumucpání střev, zácpa
optiopomocník, pobočník
orbussirotek, bezdětný, ovdovělí
orphanussirotek
ovilarius, ovilioovčák
paginastránka
paginastránka
pagoobec
pagovesnice
panifex, panistapekař chleba
pannarius, pannifactor, pannifexsoukeník
pannifexsoukeník
pannirasor, pannitonsorpostříhač
papaotec, biskup, papež
papulaneštovice
papyrianus, papyriarius, papyrifexpapírník
paralysisochrnutí, obrna
paranymphadružička
parentesrodič, otec
parochialisfarní kostel
parochialisfarní kostel
parochusfarář
parotitispříušnice
parturiochystat se porodit
partusporod
pastorfarář
pastorpastýř
paterotec, hlava rodiny
paterotec
paternalotcovské
paternusotcovský, domácí, rodný
patrinirodič, matka
patruusstrýc
patruus magnusprastrýc
pauloo málo, nedávno, hned na to
pavimentatordlaždič
pectinator, pectinista, pectenariushřebenář
pecunariusdobytkář
pedes mercenariusdráb
penesticushokynář, překupník
peniculariuskartáčník
peplatoršlojířník
perpřes, po, v, za
peratorbrašnář
peripneymoniazápal plic
peritonitiszánět pobřišnice
permissiosvolení
pertussisčerný kašel
philacistanoční hlídač, žalářník, hlásný
phthisistuberkuloza
pigatorbarvíř
pileariuskloboučník
pincernačíšník
piscatorrybář
piscinariussádkař
pistorpekař
pistorpekař
pixidariuspuškař
plantatorzahradník, sadař
plaustrifexkolář, vozař
plebanusplebán, farář
plebesfarnost
poculatoršenkýř
polentariussladovník
porcarius, porcinariuspasák vepřů
portiorpřevozník
portitorcelník, vrátný
posamentariusprýmkař
possessormajitel či vlastník
postpo
post defunctumpo zemřelém
post meridianusodpoledne
posthumuspohrobek
praetorrychtář
praxator, praxatoriussladovník, pivovarník
pressortiskař
pridievčera
privignanevlastní dcera
privignusnevlastní syn
proaviuspraděd
prodromusposel
progeniesrod, pokolení, potomek
prolesděti, potomci, věk
promulgatioohlášky
pronepospravnuk
proneptispravnučka
providenskněz zaopatřující před smrtí
provisozaopatřit
proximipříbuzní
pruniatoruhlíř
publicaobecní, státní, veřejný, úřední
puelladívka
puerchlapec
pullatordrůbežář
pultifexkrupař
pupillussirotek
pupillussirotek, svěřenec
pupilussirotek
pustuariussponař
pustulaeneštovice
puteariusstudnař
raedarius, redariuskočí, vozka
receptorvýběrčí, pokladník
rectoris scholeřídící učitel, ředitel školy
reddituariusvýběrčí, pokladník
reficiensopravář, správkař
regens choriředitel kůru, sbormistr
regestazáznamy, soupisy, výtahy
relictuspozůstalý
reseratorklíčník
restiarius, restioprovazník
rhedariuskočí
rosarůže
rotarius, rotifexkolář
rubeolaeosýpky, spalničky
ruricolarolník, sedlák, venkovan
russtatek, otcovská pole
rusticussedlák
rusticussedlák
rusticussedlák
sacellumkaple, svatyňka
sacerdoskněz, kněžka
sacerdoskněz
sacristanuskostelník
saeclumvěk, pokolení, rod
salistasolivařič
saltuariuslesník, myslivec
sanctussvatý
saponariusmydlář
saratector, sarcitorpokrývač
sarrator, serratorprknář, pilař
sartorkrejčí
sartorkrejčí
sartor, sartoriuskrejčí (kalhotář)
satorzahradník
satrapesdozorce
sattelesdráb, pochop
saxifraguslamač kamene
scarlatinaspála
sciensprávník
scirrhus, scirrhoma, scirrhosisrakovinný nádor
sclopetariuspuškař
scopariuskošťař, metlař
scorbutuskurděje
scortumnevěstka
scotomiabezvědomí
scricariusprýmkař
scrinariustruhlář
scriptorpísař, spisovatel
scrophariushonák
sculptorsochař, řezbář, řezáč
scutellator, scutellariusmísař
secator lignorumtesař
secretariustajemník
sellatorsedlář
semirusticuspůlláník
senatorradní
senexstarý
sepelienskněz pohřbívající
sepeliopochovat
sepsisotrava krve
septemberzáří
septemberzáří
Septembriszáří
septimanatýden
sepultorhrobník
sepulturapohřeb, hrob
serarius, serator, serifexzámečník
seriessled časový, rod, rodokmen
serrariuspilař
servaslužebná
servaslužebná
servus, servasluha, služka
sexuspohlaví
sexuspohlaví
scholarchaučitel
scholarisstudent
signaturaoznačení
silicariusdlaždič
silvanushajný
silvanuslesník
silvariuslesník, myslivec
smigarius, smigatormydlář
socertchán
socratchyně
soldanusvoják
sororsestra
sororsestra
soror uterinanevlastní sestra
sororis filianeteř
sororis filiussynovec
sororis maritussestřin manžel
sparthariusmečíř
spasmuskřeč
spnsusženich
sponsasnoubenka, nevěsta
sponsanevěsta
sponsanevěsta
sponsanevěsta
sponsussnoubenec, ženich
sponsusženich
sponsusženich
sportifex, sportulariuskošíkář
stabulariuskočí, vozka, čeledín
stipusžebrák
stratariussedlář
structorstavitel
suaejejí
subpod vedením (ochranou)
subcamerariuspodkomoří
subditipoddaní
subdituspoddaný, podrobený
subdituspoddaný
subdituspoddaný
subiectuspoddaný
subitum mortisnáhlá smrt
sublimatorkořalečník, vinopalník, lihovarník
sublimitasvýsost, vznešenost
subscribopodepsat
sufferatorpodkovář
suicidumsebevražda
sumbýt, existovat
sumbýt
sutoršvec
sutor, sutatoršvec
synegrustovaryš
tabesnákaza, mor
tabes dorsalisvysychání míchy
tabes intestinalisstřevní tuberkuloza
tabes pulmonalisplicní tuberkuloza
tabulariusnotář, archivář
tabummor
tegulariuscihlář
telatorpláteník
teletextortkadlec plátna
telonariuscelník
testamentumzávěť
testamentumzávěť
testissvědek
testissvědek
testissvědek
textortkadlec
textortkadlec
textortkadlec
tibialifex, tibialistapunčochář
tignariustesař
tinctorbarvíř
togatorkrejčí, šatař
tombahrob, náhrobek
tonsorstřihač
topiariuszahradník
tormentariuskovolitec, zvonař, puškař
traumaporanění
tripariusřezník
tritormlatec
tubernádor
tumbariushrobník
tumorotok, nádor
turbatorbrusič
tussis convulsivadušný kašel
ulcus stomachi, ulcus venticuližaludeční vřed
unigenasourozenec
univiražena jednou provdaná
upillioovčák
urbanusměšťan
urbáriumměstská pozemková kniha
usurariuslichvář
uteruspotomstvo, děti
uxormanželka
uxormanželka, choť
uxormanželka, choť
uxoržena
uxoris fratermanželčin bratr
uxoriusmanželský
vaccarriuspasák krav
vaccinia nothaplané neštovice
valvariusvrátný
varicellaplané neštovice
vectorvozka, forman
vehiculariuskolář
venatorlovec
venatormyslivec
venator, venansmyslives, lesník, lovec
venenumotrávení
vespervečer
vespillo, vispillohrobník
vestificus, vestitor, vestifexkrejčí
veternusletargie
vicanusvesničan
viduavdova, neprovdaná žena
viduavdova
viduavdova
viduavdova
viduusvdovec
viduusvdovec
viduusvdovec
vietorkošíkář
vigil, vigilanushlídač, strážný
villanusrolník, sedlák, vesničan
villicusšafář
villicusšafář
virgine(oddan s ) pannou
virgopanna
virgulatorkošťař
visitatordozorce
vispillohrobař, hrobník
vitorkošíkář
vitricusotčím
vulnerariusranhojič
vulnusporanění
Weinlesemonatříjen
xylocopustesař
xylocopustesař
xylographusdřevorytec
xylographusdřevorytec
xylopolaobchodník s dřevem
zappatorrolník
zappatorroník
zingulatorřemenář
zingulatorvačkář
zipschřipka
zonariuspasíř
zythepsavýčepník piva
zythopolavýčepník piva

Comments are closed.