O Bádáme.cz

Za poslední roky jsme mohli s radostí sledovat vznik velkého množství genealogických projektů. Nesmírně si vážím práce všech institucí, týmů a jednotlivců, vytvářející skvělé projekty a webové stránky, které umožňují hlubší poznání a snazší bádání. Ať už to jsou digitalizované matriky nebo praktické příručky, naskenované mapy nebo rozsáhlé digitální sbírky fotografií a dalších listin. Zkrátka ve vodách českého (i zahraničního) internetu máme mnoho opravdu skvělých projektů. Často se ale zdá, že jsou tyto praktické stránky dobře uschovány kdesi hluboko v sekcích webů jednotlivých institucí a cesta k nim je krkolomná. Věřím, že je spousta dalších skvělých projektů, o kterých vůbec nevím.

Projekt Bádáme.cz si klade za cíl shromáždit strukturovaně na jednom místě ty nejužitečnější odkazy s badatelskou tématikou.

Doufám, že si pomocí Bádáme.cz vytvoříme společně seznam těchto nejpraktičtějších odkazů pro všechny badatele. Takže neváhejte sem odkazy a kategorie přidávat či navrhnout změnu jejich členění.

Děkuji za vaši přízeň a trpělivost s případnými nedostatky.

Martin Čtverák
martin@ctverak.cz

Stručná historie Bádáme.cz

  • 1.5.2020 obnovení databáze ze záloh, napojení na čistou instalaci systému i databázi, odlehčení a zrychlení stránek, úprava vzhledu
  • 6.4.2020 web zkolaboval z důvodu napadení škodlivým (botem) kódem skrze formulář pro navrhování nových odkazů (automatická aktualizace s kritickou chybou), v dalších verzích již tento formulář tedy nenajdete, bude použit pouze klasický kontaktní formulář
  • 27.9.2017 – přestěhování na nový hosting, změna vzhledu z důvodu přesunu pod nový systém s pokročilejším administrátorským řešením
  • 14.7.2014 – spuštění Bádáme.cz