Základní charakteristiku tohoto vysoce ceněného archivního souboru lze stručně shrnout slovy deskové instrukce Karla IV. ze dne 9. února 1359, ve které se uvádí, že by neměly být uznávány žádné smlouvy stavů, dary, zástavy, kupy, směny, odstupy, rozdělení, odevzdání a spolky.

(Visited 37 times, 1 visits today)
Stavovské rukopisy