eBadatelna je určena k dálkovému zpřístupnění digitalizovaných matrik z území Středočeského kraje. Zároveň slouží jako soupis všech matrik, které jsou v SOA Praha uloženy, bez ohledu na to, zda jsou již digitalizovány, nebo dosud ne.

(Visited 3 358 times, 34 visits today)
http://ebadatelna.soapraha.cz/