Sestaven na základě úředních dat k rozkazu c.k. místodržitelství

(Visited 64 times, 1 visits today)
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=12769