Moravské a slezské urbáře, po 1372/před 1407 – 1771 (1849). Celý soupis je rozdělen do dvou částí: Morava a moravské enklávy ve Slezsku a Slezsko, při čemž Slezskem se rozumí ta část historického celku, která je dnes součástí České republiky. Dříve dolnorakouské Valticko je zahrnuto do Moravy.

(Visited 61 times, 1 visits today)
Moravské a slezské urbáře