Administrativní lexikon obcí republiky Československé podle správního rozdělení 1. ledna 1955

(Visited 15 times, 1 visits today)
http://kramerius4.nkp.cz/