Lánové rejstříky jsou vůbec nejstarší dochovaný moravský katastr, vzešlý z druhé lánové vizitace, která se konala v letech 1669–1679.

(Visited 93 times, 2 visits today)
Lánové rejstříky, Morava