Kronika je psaná od roku 1922 s přestávkou během 2. sv. války až do současnosti, jde celkem o 9 svazků. Celkem se jedná o cca 7000 stran, které v průběhu desítek let byly pečlivě psány několika novoměstskými kronikáři.

(Visited 26 times, 1 visits today)
http://kronika.nmnm.cz/